I sigte

For at fuldende Projekt Carla

har bestyrelsen besluttet yderlige aktiviteter, hvoraf nogle er bemandet med frivillige ildsjæle, andre endnu ikke: 

Opdatering og modernisering af Carlas hjemmeside:                     Bemandet 

Etablering af Facebook:                                                                    Bemandet  

Sekretær til dokumentation af bestyrelsesbeslutninger.
Skal deltage i vore bestyrelsesmøder:                                                 Ubemandet 

Kasserer, der kan føre regnskab
(med støtte af vores revisor):                                                               Ubemandet 

Har du lyst til at være med, så henvend dig til: Bestyrelsen eller
Leif Alken, tlf. 24 42 00 70 eller mail: leifalken@gmail.com 

Med venlig hilsen

Jørgen Frederiksen Formand