Log

NYT: Tirsdag den 17. marts 2020

Hej Alle
På vegne af CARLA’s bestyrelse fremsendes hermed indkaldelse til generalforsamling.
Generalforsamlingen er udskudt pga. Coronasituationen . Vi håber situationen er mere normal når vi når hen i april.

Indkaldelse generalforsamling Carla

Info fra skibet:
Set på baggrund af de anbefalinger som myndighederne har udstukket og den udvikling som epidemien Corona tilsyneladende tager, er tirsdagsholdet sendt på landgang. Foreløbig indtil tirsdag den 31. marts 2020.

Venlig hilsen
Midlertidig referent
Keld Madsen

 

 

Nyt fra CARLA – marts 2020

Det er lang tid siden der er udsendt en opdatering af status for renoveringen af Carla. Det vil vi med dette nyhedsbrev gerne råde bo på.

Tirsdagsholdet har gjort et stort arbejde i at nå frem til det stade Carla lige nu er fremme ved. Arbejdet er nu så fremskredet, at tiden for at komme på havet er inden for rækkevidde. Der arbejdes frem mod det mål, at være sejlklar 1. maj (dog uden sejl) Vi håber det lykkes at finde midler til sejl. Carla har lige før jul været på bedding og fået udskiftet nogle planker agter samt fået repareret stævnen og samtidig bundsmurt.

Først af alt, en stor tak til vores sponsorer og fonde der har betænkt Sejlforeningen Carla med deres donationer. Uden den hjælp ville det ikke være muligt at nå det stade som Carla er på i dag. Fremover vil alle fonde og sponsorer være at flnde på foreningens hjemmeside

Stader:
Der er udført arbejde på skrog. Lønning er repareret. Dæk er repareret og færdig frem til forreste ruf / dækshus. Der er lavet nye dækshuse I ruf og karme over motorrum, lastrum og forreste rum. Nye s§dekapper er fremstillet og monteret. Ny klyverbom er fremstillet og klar til montering Motorrum er indrettet med lille værksted og toilet. Elinstallation er udført og der er lys ombord. En solid vinteroverdækning har betydet, at der har været arbejdet det meste af vinterperioden. Alt løbende rig og blokke er klar og opmagasineret på sejlloftet. Under dæk er aptering og klædning i kahyt med perlestaf-brædder tæt på afslutningen. Køjer er færdigmonteret.

Lige nu:
Der arbejdes ihærdigt på fordækket. Der skal fremstilles og isættes ny palstøtte. Udskiftning af svineryggen og et par dæksplanker. Forstærkning af en dæksbjælke, kalfatring og begning af fordæk.

Forår:
Afmonterer vinterpresenning og stativ Maling af lønning, skanseklædning, rufdæk og andre småting Der gøres klar til at få sat klyverbom og resterende rigning og blive sejlklar,

Besøg:
Alle er meget velkommen til at besøge Carla. Der er altid besætning ombord tirsdag formiddag og måske kaffe på kanden.

Venlig hilsen Jørgen Frederiksen formand

Billeder Carla

Svendborg, Marts 2020

Nyhedsbrev II omhandlende :
Renoveringen, Organisationen, Bestyrelsen, Økonomien

  • Renoveringen
    På bestyrelsesmødet 10. dec. 2019 besluttede en enig bestyrelse:
    Navneskift pr. 1. januar 2020.
  • Carla’s hjemsted er Svendborg.
  • At Carla skal være sejlklar 1.maj til sejlads i øhavet
  • At deltage uden for konkurrence i Kapsejladsen Fyn rundt for bevaringsværdige sejlskibe i uge 30.(Måske under Sejl).
  • Beslutninger der kun er mulig fordi renoveringen stort set følger den vedtagne arbejdsplan 2019 -2020.- Se Nyhedsbrev I
  • Den videre arbejdsplan for 2020 – 2021 udarbejdes i tæt samarbejde med Skibsbevaringsfonden således at vi langsomt men sikkert nærmer os målet for renoveringen af Carla.

Bestyrelsen
Vores kasserer og ildsjæl Flemming Anker Frederiksen døde ganske uventet 22. dec. 2019 Et kæmpetab for Projeket Carla og for bestyrelsen i øvrigt. Et stort arbejde har efterfølgende foregået for at kunne fortsætte realiseringen af Flemmings mange opgaver for Carla. Æret være hans Minde.


Vi har nu i samarbejde med revisor rekonstrueret bestyrelsen, så vod arbejde kan fortsætte indtil en ny kasser, kan vælges på vor generalforsamling i udgangen af marts. Herom senere.


Bestyrelsen idag: Formand Næstformand Kasserer Medlem Medlem

Jørgen Frederiksen Torben Poulsen JØrgen Lundsgaard Vibeke Helligsøe Anja Poulsen

Økonomien
Følgende fonde har over året økonomisk støttet Carla: Fionia Fond, Fynske Bank, SFDS. HF Marine har sponseret perlestafbeklædningen til alt aptering under dæk.

Den vigtigste støtte er dit medlemskontingent, af følgende årsag: De fonde vi søger/ lægger stor vægt, på hvor mange betalende medlemmer vor forening har. Det ud fra en tænkning der går på, at hvis ikke medlemmerne vil støtte økonomisk med deres kontingent, hvorfor skal vores fond så gøre det.
Fremover kan dit kontingent på kr. 200,- alene indbetales på konto:
Sydbank. Reg. Nr. 6840. – konto nr.1426769. Tid for indbetaling er februar. Husk at mærke indbetalingen med navn og evt. mailadrs.

Organisationen 
At gøre ovenstående til virkelighed er kun mulig på grund af det flittige og fagligt dygtige laug der uge efter uge mødes og arbejder på Carla. For at gøre Projekt Carla til den succes vi drømmer om har bestyrelsen besluttet yderlige Aktiviteter, hvoraf nogle er bemandet med frivillige ildsjæle andre endnu ikke

Opdatering – og modernisering af Carlas Hjemmeside – Bemandet

Etablering af Facebook – Bemandet

Sekretær til dokumentation af bestyrelses beslutninger
Skal deltage i vore bestyrelsesmøder. – Ubemandet

Kasserer. Der kan fører et kvalificeret regnskab,
med støtte af vores revisor – Ubemandet

Har du lyst til at være med så henvend dig til: Bestyrelsen Eller Leif Alken tlf .24420070 eller mail: leifalken@gmail.com
Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen og ombord på Carla

Med venlig hilsen Jørgen Frederiksen Formand

Nye indlæg