Carla

S/S Jagten Carla af Svendborg

Tænk en gang på hvordan du nyder at se en gammel rød brandbil på et marked eller på en biludstilling. En velholdt og stadig kørende grå Ferguson traktor. En Nimbus motorcykel. En firlænget gård eller et levende byhus i velbevaret bindingsværk.   Uundværligt. 
Sådan er det også med skibe. Gamle færger, skonnerter og fiskekuttere har spillet en central rolle både kulturelt og økonomisk for udviklingen af det danske samfund. De kaldes i sømandsmunde fortidens lastbiler. De er Danmarks sejlende kulturarv.
   Men der er ikke mange af dem tilbage.
   Carla er en af dem der endnu er her.
   Hun er en rundgattet jagt med både motor og sejl, bygget i Ærøskøbing i 1922. En såkaldt paketbåd der gennem årene har besejlet og betjent både store og små havne, såvel i Det Sydfynske Øhav som i andre farvande omkring Fyn.

   Hun fylder snart 100. Så gamle er der ikke mange Carla’er der bliver. Det er nemlig både dyrt og besværligt at bevare de gamle træskibe, og mange opgiver simpelthen at skaffe penge til det.

Vi, der overtog Carla i 2014 og ønsker hende bevaret, har samlet os i ”Sejlforeningen Carla”. Det er os der bruger en god portion af vores tid og kræfter på at gøre – og holde – hende både sejlklar og smuk.

Carlafolder final 3-fløjet